Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), 888starz .world alan adında (ve alt alan adlarında) bulunan 888starz’ın (bundan böyle “888starz” olarak anılacaktır), 888starz.world’ü (ve alt alan adlarını), programlarını ve ürünlerini kullanırken Kullanıcı hakkında edinebileceği tüm bilgiler için geçerlidir.

1 Terimlerin Tanımı

1.1 Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

1.1.1. “Site Yönetimi” (bundan böyle “Yönetim” olarak anılacaktır) – 888starz web sitesinin yönetimi için kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve (veya) gerçekleştiren, ayrıca kişisel verilerin işlenme amaçlarını, işlemeye tabi kişisel verilerin bileşimini, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemleri (işlemleri) belirleyen yetkili çalışanlar.

1.1.2 “Kişisel Veri” – doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (kişisel verinin konusu) ilişkin her türlü bilgi.

1.1.3 “Kişisel Verilerin İşlenmesi” – kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, sistematik hale getirilmesi, biriktirilmesi, depolanması, açıklığa kavuşturulması (güncellenmesi, değiştirilmesi), çıkarılması, kullanılması, aktarılması (dağıtılması, sağlanması, erişilmesi), kişiliksizleştirilmesi, engellenmesi, silinmesi, yok edilmesi dahil olmak üzere kişisel verilerle otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen her türlü eylem (işlem) veya eylemler (işlemler) dizisidir.

1.1.4. “Kişisel verilerin gizliliği”, İşletmeci veya kişisel verilere erişimi olan herhangi bir kişi için, kişisel veri sahibinin rızası veya başka bir yasal dayanak olmaksızın bunların yayılmasına izin vermemek için zorunlu olan bir gereklilik anlamına gelir.

1.1.5. ” 888starzWeb Sitesi“, internette benzersiz adres (URL): 888starz.world ve alt alan adlarında bulunan birbirine bağlı web sayfaları kümesi anlamına gelir.

1.1.6. “Alt alanlar”, 888starz web sitesine ait üçüncü seviye alan adlarında bulunan sayfalar veya sayfa kümelerinin yanı sıra sayfanın altında Yönetimin iletişim bilgilerinin bulunduğu diğer geçici sayfalardır.

1.1.5. ” 888starz Kullanıcısı” (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır), 888starz’a internet üzerinden erişimi olan ve 888starz‘ın bilgi, materyal ve ürünlerini kullanan kişi anlamına gelir.

1.1.7. “Çerezler” – bir web sunucusu tarafından gönderilen ve Kullanıcının bilgisayarında depolanan, bir web istemcisinin veya web tarayıcısının ilgili web sitesinin bir sayfasını her açmaya çalıştığında bir HTTP isteğinde web sunucusuna gönderdiği küçük bir veri parçasıdır.

1.1.8. “IP Adresi” Kullanıcının 888starz’a eriştiği bilgisayar ağındaki düğümün benzersiz ağ adresi anlamına gelir.

2 Genel Hükümler

2.1 Kullanıcının 888starz’ı kullanması, Kullanıcının bu Gizlilik Politikasını ve Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hüküm ve koşulları kabul ettiği anlamına gelir.

2.2 Gizlilik Politikasının şartlarına uyulmaması durumunda, Kullanıcı 888starz web sitesini kullanmayı bırakmalıdır.

2.3 Bu Gizlilik Politikası 888starz web sitesi için geçerlidir. 888starz, Kullanıcının 888starz web sitesinde bulunan bağlantılar aracılığıyla erişebileceği üçüncü taraf web sitelerini kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir.

2.4 İdare, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmez.

3. Gizlilik Politikasının Konusu

3.1 İşbu Gizlilik Politikası, Kullanıcı’nın 888starz web sitesine kayıt olurken veya e-posta bültenlerine abone olurken İdare’nin talebi üzerine sağladığı kişisel verileri ifşa etmeme ve gizliliğinin korunmasını sağlama yükümlülüğünü belirler.

3.2 İşbu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine izin verilen kişisel veriler, 888starz web sitesindeki formların doldurulması suretiyle Kullanıcı tarafından sağlanacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir:

3.2.1. Kullanıcının soyadı, adı, kullanıcı adı;

3.2.2. Kullanıcının iletişim telefon numarası;

3.2.3. elektronik posta (e-posta) adresi

3.2.4. Kullanıcının ikamet yeri (gerekirse)

3.2.5. Fotoğraf (gerekli ise)

3.3. 888starz, sayfaları ziyaret ederken otomatik olarak iletilen Verileri korur:

– IP adresi;

– çerez bilgileri

– tarayıcı bilgileri

– erişim zamanı;

– yönlendiren (bir önceki sayfanın adresi).

3.3.1 Çerezlerin devre dışı bırakılması, sitenin yetkilendirme gerektiren bölümlerine erişilememesine neden olabilir.

3.3.2. 888starz, ziyaretçilerinin IP adresleri hakkında istatistik toplar. Bu bilgiler teknik sorunları önlemek, tespit etmek ve çözmek için kullanılır.

3.4. Yukarıda belirtilmeyen diğer kişisel bilgiler (ziyaretçi geçmişi, kullanılan tarayıcılar, işletim sistemleri, vb.) bu Gizlilik Politikasının 5.2. maddesinde belirtilen durumlar haricinde güvenli bir şekilde saklanacak ve dağıtılmayacaktır. Bu Gizlilik Politikasının 5.2. maddesi.

 

4. Kullanıcının kişisel bilgilerinin toplanma amaçları

4.1 İdare, Kullanıcı’nın kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

4.1.1. Daha fazla yetkilendirme için 888starz web sitesinde kayıtlı Kullanıcının tanımlanması.

4.1.2. Kullanıcıya 888starz’ın kişiselleştirilmiş verilerine erişim sağlamak.

4.1.3. Bildirimlerin gönderilmesi, 888starz web sitesinin kullanımına ilişkin sorular, Kullanıcıdan gelen soru ve taleplerin işlenmesi dahil olmak üzere Kullanıcı ile geri bildirim oluşturulması.

4.1.4. Güvenlik amacıyla Kullanıcı’nın konumunun belirlenmesi, dolandırıcılığın önlenmesi.

4.1.5. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini teyit etmek.

4.1.6 Kullanıcı bir hesap oluşturmaya izin vermişse, 888starz web sitesinin bölümlerini kullanmak için bir hesap oluşturmak.

4.1.7 Kullanıcıyı e-posta ile bilgilendirmek.

4.1.8 888starz web sitesinin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorun olması durumunda Kullanıcıya etkin teknik destek sağlamak.

4.1.9. Kullanıcı’nın onayı ile 888starz adına Kullanıcı’ya özel teklifler, haber bültenleri ve diğer bilgilerin sağlanması.

5. Kişisel bilgilerin işlenme yöntemleri ve şartları

5.1 Kullanıcının kişisel verileri, otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmadan kişisel veri bilgi sistemleri de dahil olmak üzere her türlü yasal yolla, süre sınırı olmaksızın işlenecektir.

5.2 Kullanıcının kişisel verileri, yalnızca Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından belirlenen gerekçelerle ve prosedüre uygun olarak Rusya Federasyonu’nun yetkili devlet makamlarına aktarılabilir.

5.3 Kişisel verilerin kaybolması veya ifşa edilmesi durumunda, İdare, kişisel verilerin kaybolması veya ifşa edilmesi hakkında Kullanıcıya bilgi vermeme hakkına sahiptir.

5.4 İdare, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini yasadışı veya kazara erişim, imha, değiştirme, engelleme, kopyalama, dağıtma ve üçüncü tarafların diğer yasadışı eylemlerinden korumak için gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri alacaktır.

5.5 İdare, Kullanıcının kişisel verilerinin kaybolması veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için Kullanıcı ile birlikte gerekli tüm önlemleri alır.

6. Tarafların hak ve yükümlülükleri

6.1 Kullanıcı şu haklara sahiptir:

6.1.1. 888starz web sitesinin kullanımı için gerekli kişisel verilerini sağlama ve bunların işlenmesine izin verme konusunda özgürce karar verme.

6.1.2. Bu bilgilerde değişiklik olması durumunda kişisel veriler hakkında sağlanan bilgileri güncelleme, tamamlama.

6.1.3 Kullanıcı, federal yasalar uyarınca kısıtlanmadığı sürece, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak İdare’den bilgi alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, kişisel verilerinin eksik, güncelliğini yitirmiş, yanlış, hukuka aykırı olarak elde edilmiş olması veya belirtilen işleme amacı için gerekli olmaması halinde İdare’den kişisel verilerinin açıklığa kavuşturulmasını, engellenmesini veya yok edilmesini talep etme ve ayrıca haklarını korumak için kanunla öngörülen tedbirleri alma hakkına sahiptir. Bu amaçla, belirtilen E-posta adresinden İdare’ye bildirimde bulunulması yeterlidir.

6.2 İdare aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

6.2.1 Alınan bilgileri münhasıran bu Gizlilik Politikasının 4. paragrafında belirtilen amaçlar için kullanmak.

6.2.2 Gizli bilgilerin gizli tutulmasını sağlamak, Kullanıcının önceden yazılı izni olmaksızın ifşa etmemek, ayrıca Kullanıcıya ait aktarılan kişisel verileri satmamak, takas etmemek, yayınlamamak veya diğer olası yollarla ifşa etmemek, maddeler hariç. İşbu Gizlilik Politikasının 5.2. maddesi.

6.2.3 Kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini korumak için, mevcut iş cirosunda bu tür bilgilerin korunması için genellikle kullanılan prosedüre uygun olarak ihtiyati tedbirler almak.

6.2.4 Güvenilir olmayan kişisel verilerin veya hukuka aykırı eylemlerin tespiti halinde, Kullanıcı’nın veya yasal temsilcisinin veya kişisel veri sahiplerinin haklarının korunması için yetkili organın başvurusu veya talebi anından itibaren doğrulama süresi boyunca ilgili Kullanıcı ile ilgili kişisel verileri engeller.

 

Tarafların Sorumluluğu

7.1 Yükümlülüklerini yerine getirmeyen İdare, işbu Gizlilik Politikası’nın 5.2. ve 7.2. maddelerinde belirtilen durumlar haricinde, Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak, kişisel verilerin yetkisiz kullanımı ile bağlantılı olarak Kullanıcı tarafından maruz kalınan zararlardan sorumlu olacaktır. İşbu Gizlilik Politikasının 5.2. ve 7.2. maddeleri.

7.2 Gizli Bilgilerin kaybolması veya ifşa edilmesi durumunda, İdare bu gizli bilgilerden sorumlu olmayacaktır:

7.2.1. Kaybından veya ifşa edilmesinden önce kamuya açık hale gelmişse.

7.2.2. Kaynağın İdaresi tarafından alınmadan önce üçüncü bir taraftan alınmış olması.

7.2.3. Kullanıcının rızası ile ifşa edilmişse.

7.3 Kullanıcı, reklam, telif hakkı ve ilgili hakların korunması, ticari markaların ve hizmet markalarının korunması ile ilgili yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Rusya Federasyonu yasalarının gerekliliklerine uymaktan, materyallerin içeriği ve biçimi için tam sorumluluk dahil olmak üzere tamamen sorumludur.

7.4 Kullanıcı, 888starz web sitesinin bir parçası olarak erişebileceği herhangi bir bilginin (veri dosyaları, metin vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu bilgileri sağlayan kişinin sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

7.5 Kullanıcı, 888starz web sitesinin bir parçası olarak kendisine sağlanan bilgilerin, 888starz web sitesinde bu tür bilgileri yayınlayan diğer Kullanıcılar, ortaklar veya reklamcılara ait olan ve hakları saklı tutulan fikri mülkiyet olabileceğini kabul eder.

Kullanıcı, bu tür eylemler söz konusu İçeriğin sahipleri tarafından ayrı bir anlaşmanın şartlarına uygun olarak yazılı olarak açıkça yetkilendirilmedikçe, bu tür İçeriği (tamamen veya kısmen) değiştiremez, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, dağıtamaz veya bu tür İçeriğe dayalı türev çalışmalar oluşturamaz.

7.6 Metinsel materyaller (888starz’da serbestçe bulunan makaleler, yayınlar) 888starz’a bir bağlantı sağlanması koşuluyla dağıtılabilir.

7.7 İdare, 888starz web sitesinde bulunan veya 888starz web sitesi aracılığıyla iletilen herhangi bir İçeriğin ve diğer iletişim verilerinin silinmesi, başarısız olması veya saklanamaması sonucunda Kullanıcının maruz kaldığı herhangi bir kayıp veya zarardan Kullanıcıya karşı sorumlu olmayacaktır.

7.8 İdare, aşağıdakilerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır: sitenin veya bireysel hizmetlerin kullanımı veya kullanılamaması; Kullanıcının iletişimine yetkisiz erişim; sitedeki herhangi bir üçüncü tarafın beyanları veya davranışları.

7.9 Yönetim, Kullanıcı tarafından 888starz web sitesinde yayınlanan, telif hakkı sahibinin açık izni olmaksızın telif hakkıyla korunan bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir bilgiden sorumlu değildir.

8. Anlaşmazlıkların Çözümü

8.1 Kullanıcı ile İdare arasındaki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklar için mahkemeye başvurmadan önce, bir talep (uyuşmazlığın gönüllü olarak çözülmesi için yazılı bir teklif veya elektronik formda bir teklif) sunulması zorunludur.

8.2 Talebin alıcısı, talebin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde yazılı olarak veya elektronik ortamda talebin sonuçlarını talep sahibine bildirir.

8.3 Anlaşmaya varılamaması durumunda, anlaşmazlık şehrin Tahkim Mahkemesine havale edilecektir.

8.4 Bu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı ile İdare arasındaki ilişkiler için Rusya Federasyonu’nun yürürlükteki mevzuatı geçerlidir.

9. Ek hüküm ve koşullar

9.1. İdare, Kullanıcının izni olmaksızın bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9.2. Yeni Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikasının yeni versiyonunda aksi belirtilmedikçe, 888starz web sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

9.3. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü öneri veya soru [email protected] adresine gönderilmelidir.

9.4. Güncel Gizlilik Politikasına http://888starz.world/politika.html adresinden ulaşılabilir.

Güncellenmiştir: 10 Nisan 2024

 

© 2024 . All Rights Reserved.